Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ
SÖZLÜĞE DÖN

KAVRAM

(Genel kabul görmüş anlamı)

ETİMOLOJİ / ORİJİN / REFERANS

(Etimoloji, Referans vb bilgiler)

YÜKLENEN ANLAM VE SORUNLAR

(Anlam kayması yoluyla kazandığı anlam ve yol açtığı sorunlar)

Yorumlar

Türkçe’de (eski) : tedrisat

Türkçe’de (yeni) : öğretim

Yabancı Dilde :  teaching (İng.)

Yorumlar

ergunmengi@gmail.com

4.5.2020 18:26:53

Öğ retim. Öz Türkçe de ÖĞ= Düşünmek fiilinden gelir.. ÖĞüt, ÖĞrenci, ÖĞretmen Atatürk bu nedele Türk Öğün (Düşün), Çalış, Güven demiştir.

Teorik Olarak : Jean Piaget, öğretimi, öğrencilerin bilişsel yapılarının yeşerip gelişeceği çevrelerin saptanması olarak tanımlar. Böyle bir tanım öğretmenin yardımcı kavramıyla uyuşur. Doğrudan eğitim öğretim yanlısı olanlar, öğretimi, gereksinen beceri, bilgi ve değerleri öğrencilerle paylaşmaktır, şeklinde tanımlayabilir. Hangi görüş paylaşılırsa paylaşılsın, öğretimin, sadece çocuğa göz kulak olmak işi olmadığı konusunda herkes hemfikirdir. Öğretim, planlama, teşkilâtlanma, eylemde bulunma, not verme, özellikle de sürekli sorun-çözümleme gibi hususları kapsar.

Uygulamada :  Teorik çerçeveden oldukça farklı bir anlam kazanmıştır. Öğrenme olgusunun oluşabileceği ortamların oluşturulması yerine, doğrudan bilgi verme geleneği yerleşmiştir.

Eğitim alanı neredeyse bütünüyle “öğretim” kavramıyla kaplanmıştır. Sorun yalnızca bilgilenmenin dışında kalan duyuşsal öğelerin dışlanmasından ibaret değildir. Verimi son derece düşük olan, öğrenicinin profilini dikkate almayan, tek yanlı bir koşullandırma sürecinin eğitim kavramı olarak yerleşmiş olması son derece önemli bir sorundur.