Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ

KAVRAM

(Genel kabul görmüş anlamı)

ETİMOLOJİ / KÖKEN / KAYNAK

(Etimoloji, köken, kaynak vb bilgiler)

YÜKLENEN ANLAM VE SORUNLAR

(Anlam kayması yoluyla kazandığı anlam ve yol açtığı sorunlar)

Arapça ilm kökünden üretilmiş, öğretim anlamında sözcük. Yalnızca bilgi ve beceri kazandırmaya yönelik süreç olarak anlam kazanmıştır. İng / Fr. dillerindeki education (Latince educade, dücere (dik durdurmak) ile eş anlamlıdır. Talim ve Terbiye günümüz Türkçesinde Öğretim ve Eğitim olarak karşılanmaktadır. TT

Yorumlar

Yorumlar