Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ
SÖZLÜĞE DÖN

KAVRAM

(Genel kabul görmüş anlamı)

ETİMOLOJİ / ORİJİN / REFERANS

(Etimoloji, Referans vb bilgiler)

YÜKLENEN ANLAM VE SORUNLAR

(Anlam kayması yoluyla kazandığı anlam ve yol açtığı sorunlar)

(bkz. Veri, Bilgi, Bilgelik) Çeşitli verilerin bir amaç gözetilmeden sıralanmış haline denilir. Örneğin bir sınıftaki öğrencilerin boylarının listesindekiler birer "veri"dir. Bu veriler örneğin kıüçükten büyüğe sıralanğında (ne işe yarayacağı düşünülmeden), bu sıralanmış liste içeriği "enformasyon" adını alır. (enformasyon, şekillendirilmiş veri anlamındadır) Böylece elde edilen enformasyon, çeşitli şekillerde (yürüyüş kolunun düzenlenmesi, sınıfta önden arkaya oturma düzeni gibi) kullanılabilir. Bu durumdaki enformasyon ise "bilgi"dir..  Bu yöntemle üretilen bilgiler mekanik olarak elde edilmişlerdir. Bunların felsefe ile işlenerek, yaşam yol göstericileri hale getirilmesi ise "bilgelik"dir. Bilgelik (wikipedia'ya göre) "bilgiyi, deneyimi, kavrayışı, sağduyuyu ve sezgiyi birleştirerek düşünüp eyleme geçirme yeteneği" olarak tanımlanmaktadır.  

Veri, enformasyon ya da bilgi ölçülebilir bir büyüklük olup birimi (bit)dir. 1 bit, mevcut iki seçeneklerin sayısını yarıya indirebilecek bbilgi miktarıdır. Örneğin, iki yolun birleştiği bir noktada hangi yoldan gideleceği bilgisi , 2 seçeneği yarıya indiren 1 bitdir.

 

Yorumlar

Yorumlar