Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ

KAVRAM

(Genel kabul görmüş anlamı)

ETİMOLOJİ / KÖKEN / KAYNAK

(Etimoloji, köken, kaynak vb bilgiler)

YÜKLENEN ANLAM VE SORUNLAR

(Anlam kayması yoluyla kazandığı anlam ve yol açtığı sorunlar)

Enformasyon (bkz. veri, bilgi, bilgelik) çeşitli verilerin bir amaç gözetilmeden sıralanmış haline denilir. Örneğin bir sınıftaki öğrencilerin boyları birer "veri"dir. Bu veriler örneğin kıüçükten büyüğe sıralandığında (ne işe yarayacağı düşünülmeden), bu sıralanmış liste içeriği "enformasyon" adını alır (enformasyon, şekillendirilmiş veri anlamındadır). Böylece elde edilen enformasyon, çeşitli şekillerde (yürüyüş kolunun düzenlenmesi, sınıfta önden arkaya oturma düzeni gibi) kullanılabilir. Bu durumdaki enformasyon ise "bilgi"dir.  Bu yöntemle üretilen bilgiler mekanik olarak elde edilmişlerdir. Bunların felsefe ile işlenerek, yaşam yol göstericileri hale getirilmesi ise "bilgelik"dir. Bilgelik (wikipedia'ya göre) "bilgiyi, deneyimi, kavrayışı, sağduyuyu ve sezgiyi birleştirerek düşünüp eyleme geçirme yeteneği" olarak tanımlanmaktadır.  

Veri, enformasyon ya da bilgi ölçülebilir bir büyüklük olup birimi (bit)dir. 1 bit, mevcut seçeneklerin sayısını yarıya indirebilecek bilgi miktarıdır. Örneğin, iki yolun birleştiği bir noktada hangi yoldan gideleceği bilgisi, bu iki seçeneği yarıya indiren 1 bitdir.

 

Yorumlar

Yorumlar