Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ

KAVRAM

(Genel kabul görmüş anlamı)

ETİMOLOJİ / KÖKEN / KAYNAK

(Etimoloji, köken, kaynak vb bilgiler)

YÜKLENEN ANLAM VE SORUNLAR

(Anlam kayması yoluyla kazandığı anlam ve yol açtığı sorunlar)

Kişinin, kontrol altına alamadığı takdirde, düşünebilme sınırlarını daraltan etkilere verilebilecek bir isimdir. 

Örneğin, mesleki deformasyonlar (link) bu tür etkilere bir örnektir. 

Kişinin düşünebilme alanının sınırlarını etkileyebilecek çok sayıda daraltıcı için (link

Durum değerlendirme süreçlerimizin temel aracı olan, rasyonel düşünce zincirlerinin iki önemli akıl daraltıcısı: 

1) Akıl ve sezgi’nin belirsizlikleri içinde, merakla gezinerek, heyecan verici yeni gerçeklerle karşılaşmak yerine, «zihinsel konfor bağımlılıkları»nın esiri olarak (kesinlik tuzakları)na düşmek,

2) Gerektiğinde mevcut zihinsel kurgusunu (mind-set) terk etmeye hazır olarak, yeni bilgilere erişebilme arzu ve becerisine sahip olmamak.

Yorumlar

Yorumlar