Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ

KAVRAM

(Genel kabul görmüş anlamı)

ETİMOLOJİ / KÖKEN / KAYNAK

(Etimoloji, köken, kaynak vb bilgiler)

YÜKLENEN ANLAM VE SORUNLAR

(Anlam kayması yoluyla kazandığı anlam ve yol açtığı sorunlar)

The Medici Effect adlı kitabın yazarı Frans Johansson, inovasyonun farklı endüstrilerden, kültürlerden ve disiplinlerden, hepsi kesiştiğinde, fikirleri bir alandan diğerine getirerek geldiğini savunuyor. Ayrıca, inovasyon konusunda işbirliği yapmak için farklı insanlardan oluşan ekipler kurmayı da tavsiye ediyor.
Kitabın adı, 14. yüzyılda iktidara gelen bir İtalyan bankacılık ailesi olan Medici Hanedanı'ndan geliyor. Ailenin zenginliği, Rönesans'a yol açan sanatçıları destekleyebildi. Kitap, Rönesans ressamlarının, heykeltıraşların, şairlerin, hayırseverlerin, bilim adamlarının, filozofların, finansörlerin ve mimarların tarihi yenilik dönemlerini nasıl şekillendirdiğine dair örnekler veriyor. Medici ailesi Rönesans'ı amaçlamadı, ancak Johansson'un "Medici Etkisi" olarak adlandırdığı şeyle Rönesans'a katkıda bulundu.
Kitap, herhangi bir sektörde deneyimi olmayan kişilerden gelen yıkıcı yeniliklerin katkılarını içeren Medici Etkisi'nin temeli oldu. Kitaptan bir örnek, Charles Darwin'in bir jeolog olmasını ve Galapagos Adaları'ndan bir dizi kuş türünü toplamasını içeriyor. Darwin, koleksiyonunun pek de bilimsel olmayan notlarını tuttu ve dönüşünde kuşları ve notları John Gould'a geri verdi. Gould uzman bir kuş bilimciydi ve başlangıçta kuşları normal olarak görmezlikten gelmişti. Gould daha sonra her türün aslında farklı olduğunu keşfetti. Kitaptaki örnek, Darwin'in ornitoloji bilgisi olmadan, eğitim ve bilgisi olmadan alana nasıl katkıda bulunabileceğini gösteriyor. Bkz. https://en.wikipedia.org/wiki/The_Medici_Effect 

Yorumlar

bulentagaoglu

17.1.2022 08:53:24

Maddede söz edilen kitabın Türkçe baskısı olup olmadığını merak edince küçük bir kaynakça hazırladım. Paylaşırım: https://bulentagaoglu.blogspot.com/2022/01/turkiyede-mediciler-hakknda-yaynlanan.html. Kitabın Türkçe baskısı var.

bulentagaoglu

18.1.2022 11:26:15

"Medici Etkisi" adlı kitapla ilgili bir alıntı: “Peki ya genellikle genç çalışanların temel güçlü yönleri olarak anılan yaratıcılık ve yenilikçilik? Genç beyinlerin daha fazla fikir üretebileceği doğru olsa da, iş dünyası gurusu Frans Johansson Medici Etkisi adlı kitabında yaratıcılığın daha çok çeşitli düşünceler arasında bağlantı kurmaktan geldiğini savunuyor: Ne kadar çok bilginiz varsa, o kadar çok bağlantı kurabilirsiniz.”. https://www.aarp.org/work/job-hunting/info-07-2013/older-workers-more-valuable.html

Yorumlar