Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ
SÖZLÜĞE DÖN

KAVRAM

(Genel kabul görmüş anlamı)

ETİMOLOJİ / ORİJİN / REFERANS

(Etimoloji, Referans vb bilgiler)

YÜKLENEN ANLAM VE SORUNLAR

(Anlam kayması yoluyla kazandığı anlam ve yol açtığı sorunlar)

Yüklenen anlamlardaki açıklama önerilmektedir.

Yorumlar

Türkçe’de (eski) : ??

Türkçe’de (yeni) : öte-sistem

Yabancı Dilde : meta-system

Yorumlar

Bir sistem kendi doğasına ve o doğanın tanımladığı amaca göre çalışır. Bir çocuk oynamaktadır: makas uçlarını prize sokmaya çalışmaktadır; halı üzerine mürekkeple ilginç desenler çizmektedir; sıvı deterjan kabından içmeye çalışmaktadır. Bütün bu eylemler sistemin doğasından kaynaklanmaktadır: çocuk-araştırma-çevre. İyi ki, çocuk sisteminin dışında bulunan bir sistem daha vardır: o da anne ya da çocuk bakıcısı sistemidir. Bu, dış sistem, ya da öte-sistem, yani çocuk bakımı sistemi, kendi doğasına göre çalışan bir sistemdir.

İlkel kabileler hemencecik bir inançlar, tabular ve kurallar sistemi oluştururlar. Bu öte-sistem olmasaydı herkes kendi bireysel sistemine göre hareket ederdi;  bunun üzerine dayandığı şey, isteklerin hemen yerine getirilmesi, kendi isteklerine düşkünlük ve içtepi olurdu. Öte-sistem, tek tek bu sistemlerin dışında kalmaktadır, toplum yararına, daha uzun bir zamana yayılan bir şeydir. Örneğin, bir insan kendi o anki ihtiyaçlarına yetecek besi edinebilir, öte-sistem  ise kış süresince yetecek kadar besi depo etmesini gerektirir. Bir bakıma, toplumların elde ettiği başarılar, oluşturdukları öte-sisteme sayesinde olmuştur.

Biri psikanaliste gider, psikanalist de, derdinin, küçükken annesinin kendisini yetiştiriş tarzından ileri geldiğini söyler. Bu izah, ya da “hikâye” birey için bir öte-sistem olmakta, ve kişinin eylemlerini belli bir andaki ruh haletine bağlı olmaksızın açıklamakta veya güdebilmektedir.

Din öte-sistemin en iyi örneğidir: insanın kendini küçük görmesini ortadan kaldırmış, başka türlü elde edemiyeceği amaçlar ve değerler sağlamıştır ona. Dinsel öte-sistemin iç mantığı kendi doğasından kaynaklanmaktadır, insan gereksinimlerinden değil. Dar anlamda din denilen şeyin dışında, ideolojiler, felsefeler ve ahlaksal kavramlar da öte-sistem görevi görmüşlerdir