Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ

KAVRAM

(Genel kabul görmüş anlamı)

ETİMOLOJİ / KÖKEN / KAYNAK

(Etimoloji, köken, kaynak vb bilgiler)

YÜKLENEN ANLAM VE SORUNLAR

(Anlam kayması yoluyla kazandığı anlam ve yol açtığı sorunlar)

Ortak Akıl -collective intelligence- birden fazla kişinin, bir karar konusundaki düşünceleri arasındaki ortak alana erişme amacıyla uzlaşı çabaları olarak tanımlanıyor. Birlikte yaşamın söz konusu olduğu durumlarda (aile, şirket, dernek ya da toplum kesimi), alınacak kararların "en doğrusu" olmasından çok, "üzerinde olabildiğince geniş bir uzlaşı" sağlanması istenir. Ortak Akıl (OA) sadece insan toplulukları içinde değil diğer canlı türleri arasında da uygulanan bir karar alma yöntemidir. İnsanlar arasında uygulanan OA süreçleri ile hayvanlar arasında uygulanan OA arasında ilginç -ve de hayvanlar lehine- bir farklılık vardır: İnsan egosu hemen tüm tutum ve davranışlarda izlerini belli eden bir akıl daraltıcı (bkz. https://drive.google.com/file/d/1yn_k5J3xypgzq8ufSzYaXZeFhN2Dzbss/view?usp=sharing) iken, -bugünkü bilgilerimize göre- bu durum hayvanlar dünyasında bulunmuyor. Bu nedenle de OA, bir karar konusunda en doğru karar değil ancak üzerinde en geniş uzlaşı oluşmuş karardır. Bir diğer deyimle belki de "egolar arası uzlaşı" da denilebilir. bkz. Ortak Akıl  Collective intelligence ve Birleşik Akıl

Yorumlar

İngilizcede Collective Intelligence (kolektif zeka) (bkz. https://www.wikiwand.com/en/Collective_intelligence) .

Yorumlar