Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ

KAVRAM

(Genel kabul görmüş anlamı)

ETİMOLOJİ / KÖKEN / KAYNAK

(Etimoloji, köken, kaynak vb bilgiler)

YÜKLENEN ANLAM VE SORUNLAR

(Anlam kayması yoluyla kazandığı anlam ve yol açtığı sorunlar)

Deneyimleri ve/veya okuduklarından yeni kavram ve yetiler öğrenerek bunu uygulamaya koyabilme yeteneği

Öğrenilebilirlik, kullanıcıların ürünlere hızlı bir şekilde aşina olmalarını ve tüm özelliklerinden ve yeteneklerinden en iyi şekilde yararlanabilmelerini sağlayan bir ürün ve arayüz kalitesidir. (wikipedia)

İngilizcesi Learnability Quotient (LQ)

Yorumlar

Yorumlar