Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ
SÖZLÜĞE DÖN

KAVRAM

(Genel kabul görmüş anlamı)

ETİMOLOJİ / ORİJİN / REFERANS

(Etimoloji, Referans vb bilgiler)

YÜKLENEN ANLAM VE SORUNLAR

(Anlam kayması yoluyla kazandığı anlam ve yol açtığı sorunlar)

Teorik olarak verilen tanım önerilmektedir.

Yorumlar

Türkçe’de (eski) :  öğrenci merkezli müfredat

Türkçe’de (yeni) :  öğrenci merkezli içerik

Yabancı Dilde :  student centered curriculum

Yorumlar

Teorik Olarak : Öğrenci-merkezli içeriğin anahtarı, bireyin büyüyüp gelişmesini öngörür. Varsayım, gerçek öğrenimin, kendiliğinden, doğal, coşkusal yönelimli olması gerektiğini, öğrenimin önceden paketlenmiş hazırlop olamayacağını, insanların en iyi öğrenme yolunun, neyi öğrenmesi gerektiği konusunda kendisinin karar vermesi durumunda gerçekleştiğini ileri sürer. Anlamlı öğrenim, kişinin bireysel araştırması, soruşturması ve öğrenmek istediğini seçmesi sonucu olur. Öğrenci-merkezli içerikte, insanlar, bir başkasının bilgisini öğrenmek için okulda harcanan zamanın türlü eksiklikleri olduğu kanısında; kişi kendinin ne olduğunu anlamıyor; ilgisi kayboluyor, anlam denen şey kalmıyor ve okuldaki deneyimin yersizliği ortaya çıkıyor.

Uygulamada :  Büyük oranda öğretmenin öğreticiliğinde, ancak öğrencilere daha çok katılma imkanı tanıyan bir yöntem anlamına gelmekte, böyle kullanılmaktadır.