Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ
SÖZLÜĞE DÖN

KAVRAM

(Genel kabul görmüş anlamı)

ETİMOLOJİ / ORİJİN / REFERANS

(Etimoloji, Referans vb bilgiler)

YÜKLENEN ANLAM VE SORUNLAR

(Anlam kayması yoluyla kazandığı anlam ve yol açtığı sorunlar)

Nedensellik (rasyonalite); duyu (emotion) veya duygulara (feeling) değil, kanıtlara veya akılcı nedenlere dayalı olma durumu veya kalitesi (Wikipedia. http://bit.ly/1dCQ4Ql).

Herhangi bir “sonuç”a yol açan sebepler, nedensellik yoluyla sıralandığında genellikle bir ağaç yapısı ortaya çıkar. Ağacın en uçtaki dallarına kadar tüm nedenler söz konusu “sonuç”un ortaya çıkmasına değişik ölçülerde katkıda bulunurlar. Bu gibi durumlarda, sonuca yol açan başlıca nedenleri belirleyebilmek için mutlaka eleştirel (elemeye yarayan anlamında)  (kritik > Gr. Krisis= elemek) düşünme yoluyla, çok sayıdaki nedenin önem derecesine göre sıralanması gerekir. Bu da, nedensel ve eleştirel düşüncenin birlikte kullanımının gerekliliğini göstermektedir

Ayrıca Bkz. Düşünme Becerileri, Düşünme ve Yargıların askıya alınması, Sözler ve doğru düşünme, Yanıltıcı düşünme (Tınaz Titiz).

 

Yorumlar

Yorumlar