Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ

KAVRAM

(Genel kabul görmüş anlamı)

ETİMOLOJİ / KÖKEN / KAYNAK

(Etimoloji, köken, kaynak vb bilgiler)

YÜKLENEN ANLAM VE SORUNLAR

(Anlam kayması yoluyla kazandığı anlam ve yol açtığı sorunlar)

Bir maksim (maxim), kişinin felsefesine göre nesnel veya rastgele öznel bir koşul olarak değerlendirilsin, temel bir ahlaki kural veya ilkenin özlü bir ifadesidir. Bir düstur genellikle pedagojiktir ve belirli eylemleri motive eder.

Kantçı etikte, maksimler öznel eylem ilkeleri olarak anlaşılır. Bir maksimin, her rasyonel eylem için bir failin düşünce sürecinin bir parçası olduğu düşünülür ve standart biçiminde şunları belirtir: (1) eylem veya eylem türü; (2) yapılacağı koşullar; ve (3) eylem veya saikle ulaşılması gereken amaç veya amaç. Bir eylemin maksimine genellikle failin niyeti denir. Kantçı etikte, kategorik zorunluluk, atıfta bulundukları eylemlerin doğru, yanlış veya izin verilebilir olup olmadığını belirlemek için maksimler üzerinde bir test sağlar.

Kategorik zorunluk özlü olarak şu şekilde ifade edilir: "Yalnızca bu ilkeye göre hareket edin, böylece aynı zamanda bunun evrensel bir yasa olmasını isteyebilirsiniz." 

Ref. Wikipedia (https://www.wikiwand.com/en/Maxim_(philosophy)) kaynağından alıntılardır.

Örnekler için bkz. https://ggle.io/3n8L 

Yorumlar

Yorumlar