Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ
SÖZLÜĞE DÖN

KAVRAM

(Genel kabul görmüş anlamı)

ETİMOLOJİ / ORİJİN / REFERANS

(Etimoloji, Referans vb bilgiler)

YÜKLENEN ANLAM VE SORUNLAR

(Anlam kayması yoluyla kazandığı anlam ve yol açtığı sorunlar)

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ne göre "korkmama özgürlüğü" temel bir insan hakkı olarak sayılmıştır. 6 Ocak 1941'de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Franklin D. Roosevelt bunu Ulusun Birliği (State of The Union) konuşmasında "Dört Özgürlük" den biri olarak nitelendirdi ve daha sonra "Dört Özgürlük Konuşması" olarak anıldı.

Franklin D. Roosevelt konuşmasında korkmama  özgürlüğü kavramını  şu şekilde formüle etmiştir: "Dünya çapında silahlanmaların, hiçbir ulusun dünyanın herhangi bir yerinde, herhangi bir komşuya karşı fiziksel bir saldırganlık yapacak durumda olamayacağı bir nokta ve kapsama kadar azaltılması anlamına gelen bir korkusuzluktur". (Wikipedia'dan kısmi alıntıdır)

Kimler nelerden korkuyor (bkz. http://tinaztitiz.com/2012/05/25/kimlernelerden-korkuyor/

Sık rastlanan korkular listesi (bkz. http://bit.ly/2njGWCL

Yorumlar

Yorumlar