Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ
SÖZLÜĞE DÖN

KAVRAM

(Genel kabul görmüş anlamı)

ETİMOLOJİ / ORİJİN / REFERANS

(Etimoloji, Referans vb bilgiler)

YÜKLENEN ANLAM VE SORUNLAR

(Anlam kayması yoluyla kazandığı anlam ve yol açtığı sorunlar)

Yüklenen anlamlardaki açıklama önerilmektedir.

Yorumlar

Türkçe’de (eski) : ??

Türkçe’de (yeni) : yapıcılık

Yabancı Dilde :  constructionism (İng.)

Yorumlar

Teorik Olarak : "Yapıcılık" deyimi -'Yapıcı davranış' anlamına gelen "constructivism" sözcüğü ile karıştırılmamalıdır- öğrenci merkezli öğrenimin baş rolünü oynayan ögesi olarak MIT'den profesör Seymour Papert tarafından kullanılmıştır. Yapıcılık, öğrencilerin, ihtiyaçları olan bilgileri belirleyebilmesi durumunda en iyi sonuçları elde edecekleri kabulü üzerine dayanmaktadır. Öğretmenin rolü, öğrencilere moral vermek, psikolojik yardımda bulunmak, onları maddi ve manevi bakımdan desteklemek olacaktır. Sözcüğün kendisinin de ifade ettiği gibi constructionism öğrencinin, sözcüğün tam anlamıyla bir yapıcı olduğunu vurgular: Örneğin Lego modülleri ya da pasta tarifleri gibi.. Papert'in fikrine göre, genelde insanın kafasında yer alması, yapılacak şey ister kumdan kale, ister şiir, ister model vs olsun, daha somut cinsten bir şeyin yapımını büyük çapta kolaylaştırmaktadır.

Uygulamada : Türkiyede uygulaması yoktur.