Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ

KAVRAM

(Genel kabul görmüş anlamı)

ETİMOLOJİ / KÖKEN / KAYNAK

(Etimoloji, köken, kaynak vb bilgiler)

YÜKLENEN ANLAM VE SORUNLAR

(Anlam kayması yoluyla kazandığı anlam ve yol açtığı sorunlar)

Bir olguya yol açabilecek, çok sayıdaki nedenlerin, herbirine verilen addır.

 

Yorumlar

Türkçe’de (eski) : ??

Türkçe’de (yeni) : Kök ya da kaynak neden : açıklama ihtiyacı yok

Yabancı Dilde : Root cause veya source cause : açıklama ihtiyacı yok

Yorumlar

Teorik Olarak : Bir soruna yol açan, o sorunun kökünde bulunan bir nedene verilen addır. 

Uygulamada :  Tam olarak kastedilen bu olmasa da “esas mesele”, “temel sorun” vbg deyimler, kök neden bağlamında sayılabilir.

Son birkaç yılda, çok küçük bir grup  tarafından kullanılmaktadır. Karmaşık sorunları anlamak ve bunlara çözüm geliştirmek durumunda olanların, mutlaka sahip olmaları gereken bu kavram, kullanımda bulunmadığı için, sorunlara yol açan, çok sayıda nedenin herbiri, sorunun tek nedeni olarak  gösterilmekte ve  “esas mesele” deyimiyle  adlandırılmaktadır. Tabii ki bu durumda her sorunun herkese göre “esas nedeni” ayrı olmakta,  sorunların bir ağaç dallanması biçimindeki nedensel yapısı gözden kaçırılmaktadır.

Bir sorun'a yol açan nedenler; ve o nedenlerden birine yol açan neden(ler) de kök sorun olarak adlandırılır. Bu durumda önceki kök neden, bu defa hayalet neden haline gelir. Buradan anlaşılacağı üzere; her neden, hem kök hem hayalet neden olabilir, bu kök nedenlerin, ne kadar geriye götürüldüğü ile ilgilidir.

Kök sorun’un aksine verilen isim ise hayalet (phantom) sorun’dur. Bir soruna yol açan neden(ler) dikkate alınmaksızın, görünen şeklin (hayalet) tek neden sayılmasıdır. Bir kural olarak hayalet sorunlar çözülemezler, yalnızca kök sorunlar çözülebilirler.