Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ
SÖZLÜĞE DÖN

KAVRAM

(Genel kabul görmüş anlamı)

ETİMOLOJİ / ORİJİN / REFERANS

(Etimoloji, Referans vb bilgiler)

YÜKLENEN ANLAM VE SORUNLAR

(Anlam kayması yoluyla kazandığı anlam ve yol açtığı sorunlar)

Yüklenen anlamlardaki açıklama önerilmektedir.

Yorumlar

Türkçe’de (eski) : ??

Türkçe’de (yeni) : keşfe dayalı öğrenme

Yabancı Dilde : discovery learning (İng.)

Yorumlar

Teorik Olarak : Keşif yoluyla öğrenim, cognitive (bilişsel) psikolog Jerome Bruner ve başkalarının 1960'larda popülarize ettiği inductive (tümevarımlı) düşünmeye dayalı bir öğrenim/öğretim yöntemidir. Bu yöntemde, temel ilkeleri öğrencilerin  kendilerinin  bulup ortaya çıkarması beklenmektedir. Bir fen sınıfında öğrenciler, besin rejimi, besleme şekilleri vb gibi konularda bazı sonuçlara varabilmeleri için hayvan davranışını araştırmaya teşvik edilir. Bu yöntemde, veri toplamak, sonuçlara varmak ve genellemeler yapmak söz konusudur. Bu yöntemi savunanlar, bilgiyi veya yanıtı, ürünle eş tutarak edinme sürecine işaret ederler. Öğrencilerin bilgiyi, fikirleri ve becerileri daha iyi anlamaları için, öğrencilerin bilginin yaratılması sürecini yaşamaları gerektiğini savunurlar. Bu yöntem, ağırlık merkezini, öğretmenden öğrenciye kaydırıp, öğrenciyi etkin bir öğrenici yaptığı için, doğal olarak eğitim düşüncesinin t e d r i c i akışına  uymaktadır. Bu yöntem, bazan tamamiyle buluşa yönelir; bu, öğrencilere en azından bir yapı veya  ipucu vermek ve güdümlü buluş sağlamak demektir; öğretmenin de soru sorma, ipucu, malzeme vb sağlamada daha büyük rolü olur.

Uygulamada : Türkiyede kullanılmıyor.