Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ

KAVRAM

(Genel kabul görmüş anlamı)

ETİMOLOJİ / KÖKEN / KAYNAK

(Etimoloji, köken, kaynak vb bilgiler)

YÜKLENEN ANLAM VE SORUNLAR

(Anlam kayması yoluyla kazandığı anlam ve yol açtığı sorunlar)

Su pompalarının ilk hareketleri sırasında ilk emişi yaratmaya yarayan az miktardaki suya benzetilerek üretilmiş ve bir sistemi harekete geçirmeye yarayan ilk yardım deyimidir (pump-priming)

Yorumlar

Yorumlar