Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ

KAVRAM

(Genel kabul görmüş anlamı)

ETİMOLOJİ / KÖKEN / KAYNAK

(Etimoloji, köken, kaynak vb bilgiler)

YÜKLENEN ANLAM VE SORUNLAR

(Anlam kayması yoluyla kazandığı anlam ve yol açtığı sorunlar)

 

Bir kuruluşun elemanının (üyesinin) geçici bir süre için bir başka kuruluşta görevlendirilmesidir. Çalışan normal olarak ücret ve diğer haklarını ilk kuruluştan almaya devam ederken, zamanının önemli bir bölümünü (ya da tamamını) diğer kuruluş için kullanır. İkincileme "iş rotasyonu" amacıyla kullanıldığı gibi yeni iş kurduğu için kalifiye (dolayısıyla yüksekçe ücretli) personel istihdamına imkanı olmayan girişimcilere yardım amacıyla da kullanılmaktadır. (wikipedia'dan alıntıdır) Bu konuda bir yazı için bkz. http://tinaztitiz.com/2012/04/16/secondment/.

 

Yorumlar

Yorumlar