Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ

KAVRAM

(Genel kabul görmüş anlamı)

ETİMOLOJİ / KÖKEN / KAYNAK

(Etimoloji, köken, kaynak vb bilgiler)

YÜKLENEN ANLAM VE SORUNLAR

(Anlam kayması yoluyla kazandığı anlam ve yol açtığı sorunlar)

Konuşan, fikirlerini ortaya koyan halkın oluşturduğu genel istek ve arzulardır. (Ergun Mengi)

Açıklama: Alman tarihçi Oncken “halkın sunduğu her iyi fikrin karşısında, güçlü bir varlık (Proteus) çeşitli kılıklarda ortaya çıkarak görüşe karşı çıkacaktır”[1] şeklinde açıklamaktadır. Toplum Görüşü’ kavramı içinde, ‘Tüm Toplum’ ve ‘Toplumdaki Çoğunluk’ ikileminin çok yönlü anlamlara yol açtığı görülür[2].  ‘Halkın Görüşü’ tabirinin ne olduğunu herkes bilir ama açıklamasında sıkıntılar vardır. Her kesim kendisine uygun bir Halkın Görüşü yaratabilir.

[1]  Alman Tarihçi OnckenHalkın Görüşü- kavramı hakkında iyi bir fikir beyan etmeye yeltenen, bu kavramı tanımlamaya çalışan herkes kısa zaman sonra Proteus adlı bir varlıkla karşı karşıya geldiğini fark edecektir. Proteus* öyle bir varlıktır ki kendini ardı ardına binlerce kılığa sokabilir. Bu kılık değiştirme gözle görünür veya görünmez, aciz veya etkili olabilir, kendini bize sayamayacağımız kadar çok değişime uğramış şekilde sunabilir. Kendine o kadar güvenir ki, onu sımsıkı tutsakta her zaman bir yolunu bulup parmaklarımız arasından sıvışıp kaçmasını bilir.”

[2] Noelle-Neumann, E. “Spiral of Silence, Public Opinion and Our Social Skin”,Chicago Üniversitesi Yayınları, 1984.

 (*) Proteus: (Gr) Her kılığa girebilen Deniz Tanrısı 

Kamuoyu, halkın benimsemiş olduğu, halkı tamamen ilgilendiren ortak görüşe verilen isimdir. Özellikle AlmanyaFransaPolonya gibi gelişmiş Avrupa ülkelerinde ve demokratik olarak yönetilen cumhuriyetlerde kamuoyu sistemi kullanılmaktadır. Vikisözlük'te kamuoyu ile ilgili tanım bulabilirsiniz (Tınaz Titiz)

Yorumlar

Yorumlar