Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ

KAVRAM

(Genel kabul görmüş anlamı)

ETİMOLOJİ / KÖKEN / KAYNAK

(Etimoloji, köken, kaynak vb bilgiler)

YÜKLENEN ANLAM VE SORUNLAR

(Anlam kayması yoluyla kazandığı anlam ve yol açtığı sorunlar)

"Gerçeği, yalnız gerçeği, tam gerçeği söyleyeceğim" şeklinde,"gerçeğin tam çerçevelenmesi", gerçeklerin sadece söyleyenin işine geldiği kadarını söyleyip geri kalanını söylemekten kaçınması ve/ya konu ile ilgili ama gerçek olmayanlarla birleştirerek esas konuyu atlaması ya da başka gerçeklerle ifadeyi kalabalıklaştırarak esas konunun gizlenmesi gibi riskleri azaltmak amacına yönelik bir önlemdir. Her ne kadar "gerçeği söyleyeceğim" şeklindeki bir ifade de mantıksal olarak benzer işlevi görürse de, diğer olasılıkların da farkında olunduğuna ilişkin kişinin uyarılması bir anlamda ifade sahibini de korumaya yönelik bir iyi niyetli önlem olarak düşünülebilir.

(Bir örnek için bkz. http://tinaztitiz.com/2013/07/28/sozler-ve-dogru-dusunme/)

Yorumlar

"To tell the truth, nothing but the truth and the whole truth". (İng.)

Yorumlar