Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ

KAVRAM

(Genel kabul görmüş anlamı)

ETİMOLOJİ / KÖKEN / KAYNAK

(Etimoloji, köken, kaynak vb bilgiler)

YÜKLENEN ANLAM VE SORUNLAR

(Anlam kayması yoluyla kazandığı anlam ve yol açtığı sorunlar)

 

Hayırseverlik sektörüne kurumsal sektörün piyasa mantığını uygulayarak hayırseverliği daha etkili hale getirmeyi amaçlayan küresel bir hareket. (www.wikiwand.com/en/Philanthrocapitalism)

 

Yorumlar

Tinaz Titiz

7.5.2020 10:58:15

Hayırseverlik, işinin kar amaçlı yapmanın bir yoludur. Bu kavram, uzun vadede yatırımın geri dönüşünü sağlayacak belirli hayırseverlik hedefini sürdürmek için aktif olarak sosyal programlara yatırım yapan "girişim hayırseverliği"ni ya da "sosyal yatırımcıların" sosyal sorumluluk programlarına yatırım yapmaktan faydalandığı daha pasif bir biçimi de içerebilir. Terim, Matthew Bishop ve Michael Green tarafından Philantrokapitalizm: "Zenginler Dünyayı Nasıl Kurtarabilir?" kitabında ortaya çıktı. Kitap, önsözünde bu kavramın Clinton Vakfı'nı yönlendirdiğini yazan Bill Clinton tarafından onaylandı.

Yorumlar