Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ

KAVRAM

(Genel kabul görmüş anlamı)

ETİMOLOJİ / KÖKEN / KAYNAK

(Etimoloji, köken, kaynak vb bilgiler)

YÜKLENEN ANLAM VE SORUNLAR

(Anlam kayması yoluyla kazandığı anlam ve yol açtığı sorunlar)

Eylem araştırması, genellikle sosyal bilimlerde uygulanan bir araştırma felsefesi ve metodolojisidir. Eleştirel düşünme ile birbirine bağlanan eşzamanlı eyleme geçme ve araştırma yapma süreci aracılığıyla dönüştürücü değişimi arar. O zamanlar MIT'de profesör olan Kurt Lewin, ilk olarak 1944'te "eylem araştırması" terimini ortaya attı. 1946 tarihli "Eylem Araştırması ve Azınlık Sorunları" adlı makalesinde eylem araştırmasını "çeşitli sosyal biçimlerin koşulları ve etkileri üzerine karşılaştırmalı bir araştırma" olarak tanımladı. "Her biri bir planlama, eylem ve eylemin sonucu hakkında bilgi toplama döngüsünden oluşan bir adım sarmalı kullanan" sosyal eyleme yol açan eylem ve araştırma. Bkz. https://www.wikiwand.com/en/Action_research

Yorumlar

Action Research (Wikipedia. https://www.wikiwand.com/en/Action_research)

 

Yorumlar