Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ

KAVRAM

(Genel kabul görmüş anlamı)

ETİMOLOJİ / KÖKEN / KAYNAK

(Etimoloji, köken, kaynak vb bilgiler)

YÜKLENEN ANLAM VE SORUNLAR

(Anlam kayması yoluyla kazandığı anlam ve yol açtığı sorunlar)

Eleştirel düşünme, bir iddianın doğru-yanlış skalasının neresine oturduğunu akıl yürütme (muhakeme, reasoning) yoluyla değerlendiren düşünme biçimidir. Daha fazlası için (http://bit.ly/1bNO36U).

Doğruluk derecesi bu yolla belirlenmek istenilen iddia ise, çeşitli iddialar arasından “nedensel” (rasyonel) düşünme yoluyla bulunur.

Doğru düşünme ise ancak bu iki düşünme biçiminin birlikte kullanımıyla mümkündür.

 

Yorumlar

Tinaz Titiz

15.5.2020 08:44:10

https://youtu.be/AgB2SiIhpGA adresinde, Criticize, Criticism, Critique, Critic, ve Critical terimleri arasındaki fark net şekilde açıklanıyor. Türkçe dilinde ise "eleştirel düşünme"deki eleştiri ile "bir kişinin eleştirilmes" ya da bir "eserin eleştirisi" aynı sözcükle karşılanıyor. Bu, Türkçe dilinin bir üstünlüğü (bağlam yoluyla anlam yükleme) sayılabileceği gibi bir eksiklik de sayılabilir.

 

Fransızca critique "1. ölüm kalıma değgin, can alıcı, 2. eleştiri, 3. eleştiren" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca kritikḗ κριτική z "yargılama, hüküm verme" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca kritikós κριτικός z "1. yargılayan kimse (ad), 2. yargısal, karar verici (sıfat)" sözcüğü ile eş kökenlidir. Yunanca sözcük Eski Yunanca krínō κρίνω z "ayırmak, yargılamak" fiilinden +ik° ekiyle türetilmiştir.

Ek açıklama

Fransızca sözcüğün eylem adı anlamı Eski Yunanca kritikē, fail ve sıfat anlamı kritikós biçiminden türemiştir. Karş. İngilizce critique (eleştiri), critic (eleştirmen), critical (can alıcı).

 

Yorumlar