Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ

KAVRAM

(Genel kabul görmüş anlamı)

ETİMOLOJİ / KÖKEN / KAYNAK

(Etimoloji, köken, kaynak vb bilgiler)

YÜKLENEN ANLAM VE SORUNLAR

(Anlam kayması yoluyla kazandığı anlam ve yol açtığı sorunlar)

Egoizm, genel anlamıyla bireyin kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmesi ile ilgilidir. Egoizm ile aşağıdakilerden biri kastedilmiş olabilir:

  • Psikolojik egoizm: Bireylerin her zaman kendi çıkarları için hareket ettiği savunan doktrin,
  • Etiksel (ahlaki) egoizm: Bireylerin her zaman kendi çıkarlarına uyan şeyi yapmalarının doğru olduğunu savunan doktrin.
  • Rasyonel egoizm: İnsanların kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmesinin rasyonel olduğunu savunan doktrin.  Bkz. https://www.wikiwand.com/tr/Egoizm 

Egotizm, kişinin kendisiyle ilgili olumlu görüşlerini sürdürme ve geliştirme dürtüsü olarak tanımlanır ve genellikle kişinin kişisel özellikleri hakkında şişirilmiş bir görüş ve kişinin kendi kendine ve kendi önemine dair güçlendirilmiş bir vizyonla ayırt edilen önemine sahiptir. Genellikle entelektüel, fiziksel, sosyal ve diğer aşırı tahminleri içerir. Egoist, kişisel nitelikleri ile ilgili olarak "Ben" in merkeziyetine dair ezici bir algıya sahiptir. Bkz. https://www.wikiwand.com/en/Egotism 

Egoteizm, benliğin tanrılaştırılmasıdır veya Tanrı fikrinin bir benlik anlayışından başka bir şey olmadığı görüşüdür. LaVeyan Satanizm kendini tanrılaştırmayı öğretir. Bkz. https://www.wikiwand.com/en/Egotheism 

Yorumlar

Necati Saygılı

6.4.2021 14:05:56

Egoizm, her iki alanda da egoist-bencil davranışları konu edinen doktrin olduğu tartışılmaz. Egotizm'in Türkçede kullanılan tam karşılığı kendini beğenmişlik olsa gerek. Egoizmden türetilmiş sıfat Egoist sözcüğünün (özünde saklı olsa da) Türkçe karşılığı Bencil, "kendi çıkarını düşünmekten öte başkalarını düşünmeme" hali daha baskın diye düşünüyorum. Hodkâm/diğerkâm'ın zıddı diye tanımlanmayı hak ediyor. NS

Muzaffer DALAK

6.4.2021 23:02:12

Bu kavramların anlamları ile ilgili, kişisel(Şahıs-birey ile ilişkili) olan kısmı, yukarıda da açıklandığı üzere malum.. Ancak, ben birçok kavramda olduğu gibi bunda da, özellikle 2000'li yıllarda başlayan bir evrilme olduğunu düşünüyorum.(Kökeni 18.yy.Kıta Avrupasıdır) Artık bazı kavramlar kişisel alandan çıkmış, kurumsal alana bulaşmış adeta..Küresel anlamda dev , sayısız ortaklı(Halka açıklık nedeni ile) ama esasen birkaç kişinin elinde ve sahipleri ya da hakim olanların ulaşılmaz olduğu bu kuruluşlar; birçok devletten daha büyük ve etkili mali ve siyasi güce sahip oldukları bilindiğinde, artık kurumsal bir egoizme de sahip olmuşlar diye düşünüyorum. Dev sigara, ilaç, sigorta-banka, silah, otomobil vb.kartellerini bir düşünün: Karşısında herhangi bir kişinin, çalışanın ne kadar hükmü, gücü olabiliyor. Bunlar; en kuvvetli, en zengin, en güçü, en...herşeyin en büyüğüdürler. Kendilerinden başka hiçbir güç tanımazlar. En rasyonel, doğru, gerçek onlardır. Yeryüzündeki tanrıdırlar. Politika, hukuk, finans, üniversite vd.onların hükmettikleri, kendileri için çalışıldığını varsaydıkları alanlardır.............KURUMSAL EGO(İZM-İST) Bireysel egonun bastırılması, doğru yönlendirilmesi imkân dahilinde.. Ama buna söz geçirmek, karşı koymak ne yazık ki mümkün değil..Saygılarımla.MD.

Yorumlar