Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ

KAVRAM

(Genel kabul görmüş anlamı)

ETİMOLOJİ / KÖKEN / KAYNAK

(Etimoloji, köken, kaynak vb bilgiler)

YÜKLENEN ANLAM VE SORUNLAR

(Anlam kayması yoluyla kazandığı anlam ve yol açtığı sorunlar)

Günah, sözlüklerde "dinî bakımdan suç sayılan iş veya davranış, vebal" olarak tanımlanır. 

Ayıp ise ''toplumun ahlak kurallarına aykırı olan, utanılacak durum veya davranış''(bkz.ayıp) olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kullanımda ise ayıp, daha çok seküler, günah ise dini bağlamda kullanılmaktadır. Ayıp olan tutum ve davranışların çoğu, hemen her dinde de günah olarak nitelenirken, bunun tersi doğru değildir.

 Örneğin, dini ritüellerin yerine getirilmemesi, günah iken, seküler anlayışta bu durum, ayıp sayılmayabiliyor. Bu nedenle seküler açıdan "ayıp" olan tutum ve davranışların, herhangi bir dine mensup, karşılıklarının ifadesi için; "ayıp-eşdeğeri-günah" terimi öneriliyor. 

Bir örnek; Uzatılan bir eli sıkmamak, seküler açıdan ayıp iken, aynı zamanda dinen de günah'tır denilebilir. Dini ve seküler bağlamlarda "kaçınılması gereken" tutum ve davranışlar, dindar ve seküler kişiler arasındaki, olası kültürel uzaklıkları gidermek için kullanılabilir. Kavramı öneren: Tınaz Titiz (tinaztitiz@gmail.com)

Yorumlar

Yorumlar