Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ

KAVRAM

(Genel kabul görmüş anlamı)

ETİMOLOJİ / KÖKEN / KAYNAK

(Etimoloji, köken, kaynak vb bilgiler)

YÜKLENEN ANLAM VE SORUNLAR

(Anlam kayması yoluyla kazandığı anlam ve yol açtığı sorunlar)

Yüklenen anlamlardaki açıklama önerilmektedir.

Yorumlar

Türkçe’de (eski) : ittifak

Türkçe’de (yeni) : oy birliği

Yabancı Dilde : unanimous

Yorumlar

Cetvelinizin doğru uzunlukta olup olmadığını anlamanız için, Fransa’da muhafaza edilmekte olan standart uzunluk ölçü birimine başvurmanız gerekir. Falan resmin Rembrandt’ın yapıtı olup olmadığını saptamak için, yanılma olasılığı varsa da, resimden anlayan bilirkişilere başvurursunuz. Ancak, düşündüğünüz belli bir yöntemin doğruluğunu göstermek istediğiniz takdirde, oybirliğine başvurmaktan başka çareniz yoktur pek. Oybirliği demek ilgili kişilerin aynı kanıda oluşu demektir. Ahlâk ve etik,halk tarafından halkın iyiliği için yaratılmış olduğuna göre, bu tür yargılar da gene halka yönelmek gerekir. Örneğin, çocukların görme olanağı söz konusuysa eğer bir politikacı pornografik şeylerin ortaya saçılıp dökülmemesi konusunda oybirliği olduğunu ileri sürebilir.

Ancak oybirliğinin çapı nedir? Halkın çoğunluğu mudur, çoğunluğuysa eğer, çoğunluktan kastedilen yüzde elli birlik bir çoğunluk mudur, yoksa yüzde yüzlük bir çoğunluk mudur? Kişi (garaj tamircisinden, asansörcüden ya da sekreterinden akıl alması bir yana) ne olduğunu düşünme zahmeti göstermeden oybirliğine başvurabilir. Dikkatle hazırlanan anket formları durumu eskisinden daha doğru yansıtır, ancak yanıtlar, soruların biçimlendirilişine ve sunulan seçeneklere göre değişir.

Oybirliğinin en sakıncalı yönü,  halkın  en yüksek ortak çarpanından çok, en düşük paydasını verir gibi olması. Siyaset her aşamada oybirliğine başvuracak olaydı, ne liderlik kalırdı ne de herhangi bir değişiklik yer alırdı. Halkın çoğunluğunun, görüşlerini aniden ve hep bir anda  değiştirmek istemesi olası değildir. İdam cezası hakkında oybirliğine başvurulacak olsa idam cezasından yana sonuç elde edilmesi pek muhtemeldir. Bununla  birlikte politikacılar, haklı olarak, bu gibi konularda fikirlere yön vermeyi üstlenmektedirler ve halkın daha bir aydın kesimlerine (hayal ürünü bir seçkin zümrenin oybirliğine) tepki göstermektedirler. Her zamanki gibi,  ikilem, halkı önden  mi arkadan mı gütme sorunundadır. Arkadan gütmede oybirliğini tam olarak yansıtan şeyler, önden gütmede de oybirliğine uyulacağına değişiklik getiren şeyler söz konusudur.

İleri sürülen oybirliği her konuda iyi bir mazerettir.