Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ

KAVRAM

(Genel kabul görmüş anlamı)

ETİMOLOJİ / KÖKEN / KAYNAK

(Etimoloji, köken, kaynak vb bilgiler)

YÜKLENEN ANLAM VE SORUNLAR

(Anlam kayması yoluyla kazandığı anlam ve yol açtığı sorunlar)

Otodidakt deyimi, öğrenme arzusu kişinin kendi içinden doğan, kendi yönünü kendi belirleyen kişi için kullanılır. Kendi kendine öğrenenler yerleşik okul müfredatından sıkılırlar, zorlandıklarını duyarlar; öğrenme konusunda heveslidirler oysa. Bütün öğretmenler ve yöneticiler bunların hayat boyu sürecek öğrenme sürecinde kendi yollarını kendilerinin çizeceğini ileri sürerlerse de, günlük davranışları bunu yalanlar.

Yorumlar

Türkçe’de (eski) : ??

Türkçe’de (yeni) : kendi öğrenen

Yabancı Dilde :  autodidact (İng., Fr.) > Auto-didaktikos (Yunanca) >  kendi kendine öğreten

Yorumlar

Teorik Olarak : Kendini yetiştiren kişi anlamında kullanılmaktadır.

Uygulamada : Aynı anlamda

Kavramla ilgili bir sorun gözlenmemiştir. Uygulamada ise bu önemli kavramdan yararlanılmadığı, toplumda bulunduğundan –belki de çok sayıda- kuşku bulunmayan bu tür kişilerin incelenerek öğrenme sürecini nasıl kolaylaştırdıkları incelenmemiştir.