Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ

KAVRAM

(Genel kabul görmüş anlamı)

ETİMOLOJİ / KÖKEN / KAYNAK

(Etimoloji, köken, kaynak vb bilgiler)

YÜKLENEN ANLAM VE SORUNLAR

(Anlam kayması yoluyla kazandığı anlam ve yol açtığı sorunlar)

Suç teşkil eden haksız fiilde kastı bulunmak

Latince kökenli diğer üç kavramla (Actus rea, as such ve Dolus specialis) birlikte, Soykırım sözleşmesinde suçun tanımına dair ayırt edici unsurların, hukuk dilindekii karşılıkları olarak kullanılmaktadır.

Yorumlar

Yorumlar