Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ

KAVRAM

(Genel kabul görmüş anlamı)

ETİMOLOJİ / KÖKEN / KAYNAK

(Etimoloji, köken, kaynak vb bilgiler)

YÜKLENEN ANLAM VE SORUNLAR

(Anlam kayması yoluyla kazandığı anlam ve yol açtığı sorunlar)

"Bir Markov zinciri veya Markov süreci, her olayın olasılığının yalnızca önceki olayda elde edilen duruma bağlı olduğu olası olaylar dizisini tanımlayan stokastik (rastlantısal) bir modeldir. Zincirin ayrık (discrete) zaman adımlarında durumu hareket ettirdiği, sonsuz (countably infinite) bir dizi, ayrık zamanlı bir Markov zinciri (DTMC) verir. Sürekli zamanlı bir süreç, sürekli zamanlı Markov zinciri (CTMC) olarak adlandırılır. Adını Rus matematikçi Andrey Markov'dan almıştır.

Markov zincirleri, gerçek dünya süreçlerinin istatistiksel modelleri olarak birçok uygulamaya sahiptir, örneğin motorlu taşıtlardaki hız kontrol sistemlerini, bir havaalanına gelen müşteri kuyruklarını veya hatlarını, döviz kurlarını ve döviz kurlarını ve hayvan popülasyonu dinamikleri gibi konuları incelemek için kullanılabilir.

Markov süreçleri, karmaşık olasılık dağılımlarından örneklemeyi simüle etmek için kullanılan ve Bayes istatistikleri, termodinamik, istatistiksel mekanik, fizik, kimya, ekonomi, finans, sinyal alanlarında uygulama bulan Markov zinciri Monte Carlo olarak bilinen genel stokastik simülasyon yöntemlerinin  ve işleme, bilgi teorisi ve konuşma işlemenin temelidir.

Markovian ve Markov sıfatları, bir Markov süreci ile ilgili bir şeyi tanımlamak için kullanılır. Geniş bilgi için bkz. https://en.wikipedia.org/wiki/Markov_chain"

Yorumlar

Tinaz Titiz

2.2.2022 10:20:40

Markov Zinciri kavramı, karşılıklı düşünce üretimi gerektiren tartışma süreçlerinde, herhangi bir düşünceden sonra üretilecek olanın bir öncekine bağlı olması açısından önemlidir. Bu dikkate alındığında, herhangi bir düşünce ileri sürülmeden önce, adına ön-düşünme denilebilecek olan bir sessizlik süresine ihtiyaç olduğu sonucuna varılabilir.

Yorumlar