Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ
SÖZLÜĞE DÖN

KAVRAM

(Genel kabul görmüş anlamı)

ETİMOLOJİ / ORİJİN / REFERANS

(Etimoloji, Referans vb bilgiler)

YÜKLENEN ANLAM VE SORUNLAR

(Anlam kayması yoluyla kazandığı anlam ve yol açtığı sorunlar)

 

Hemen bütün dillerde ön ve ard ekler, mevcut sözcük dağarcıklarının genişlemesine yol açar. Latince kökenli ön ve ard ekler özellikle Fransızca ve İngilizce dillerindeki sözcüklerin çeşitlenmesinde büyük rol oynamıştır.

https://bit.ly/2AeufPL adresindeki ön ve ard ek listesinde bunların küçük bir bölümü yer alıyor. Sadece bunların bellenmesi bile çok sayıda yabancı sözcüğün anlamlandırılmasında yardımcı olabilir. (Wikipedia'dan yararlanılmıştır)

 

Yorumlar

Yorumlar