Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ
SÖZLÜĞE DÖN

KAVRAM

(Genel kabul görmüş anlamı)

ETİMOLOJİ / ORİJİN / REFERANS

(Etimoloji, Referans vb bilgiler)

YÜKLENEN ANLAM VE SORUNLAR

(Anlam kayması yoluyla kazandığı anlam ve yol açtığı sorunlar)

Planned obsolescence olarak yabancı literatüre girmiş, bizde ise Kasıtlı Eskitme ya da Planlı Eskitme olarak bilinen bir kavramdır. Kasıtlı eskitme Endüstriyel tasarımda kullanılan bir strateji ve yöntem olup ürünün daha uzun süre kullanılabilecekken belirli ve ayarlanmış bir kullanım ömrünün ardından işlevini yitirmesi olarak tanımlanabilir.
Planlı /Kasıtlı Eskitme; endüstriyel tasarımda kullanılan bir strateji ve yöntem olup ürünün belirli bir kullanım ömrünün ardından işlevini yitirmesi olarak tanımlanabilir. 
Kavram olarak ortaya çıkışı ise 1932 yılında Bernard London'un "Ending the Depression Through Planned Obsolescence" isimli eleştirel yazısıdır.
1960 yılında Vance Packard'ın kaleme aldığı "The Waste Makers"da ise yazar kavramı iki şekilde ele almıştır; fonksiyonların eskitilmesi ve arzuların eskitilmesi. Arzuların eskitilmesi, psikolojik eskitme olarak da anılmaktadır.
lBu kavram daha çok moda ve trend yönünden ürünlerin müşterilerin zihinlerinde eskitilmesi ile eş tutulmaktadır. Bu yaklaşımGeorge Nelson'un söylediği "üründe bir değişiklik yapılamıyorsa -muhtemelen fayda yönünden demek istiyor- stilinde bir değişiklik yapılarak bir yanılsama oluşturulur" ile örtüşmektedir.
Bağlantılar: 
- https://ogrencikariyeri.com/haber/urun-yasam-dongusu-degil-kasitli-eskitme 
- https://www.wattpad.com/183062172-ate%C5%9Fdeki-k%C3%BC%C3%A7%C3%BCk-damla-kas%C4%B1tl%C4%B1-eskitme-stratejisi  

Yorumlar

Yorumlar