Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ

KAVRAM

(Genel kabul görmüş anlamı)

ETİMOLOJİ / KÖKEN / KAYNAK

(Etimoloji, köken, kaynak vb bilgiler)

YÜKLENEN ANLAM VE SORUNLAR

(Anlam kayması yoluyla kazandığı anlam ve yol açtığı sorunlar)

Kalbin durup tekrar atma durumu. önemli bir durum karşısında verilen coşkulu tepki, heyecanlanma durumu. kalp krizi, arapçada -sessiz olmak- manasındaki 'sükut' kökünden türemiş olan سكتة 'sekte' , hem kalbi durdurarak orjinindeki gibi lâl eder, hem yaşam fonksiyonlarını durdurur, hemde aklı dondurup yeniden çalıştırır.

Yorumlar

Yorumlar