Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ

KAVRAM

(Genel kabul görmüş anlamı)

ETİMOLOJİ / KÖKEN / KAYNAK

(Etimoloji, köken, kaynak vb bilgiler)

YÜKLENEN ANLAM VE SORUNLAR

(Anlam kayması yoluyla kazandığı anlam ve yol açtığı sorunlar)

Bir bilginin belirli bir amaçla (yanlışlığının anlaşılması, yeni koşullar karşısında geçerliğini yitirmesi vbg nedenlerle) istemli olarak bellekten silinmesi. Ref. https://wikidiff.com/unlearn/forget 

Salt unutma kavramından farkı ise birisinin istemli, diğerinin bellek zafileti nedeniyle olmasıdır. Özellikle teknolojinin hızlı gelişimi sürecinde kimi bilgiler, hatta teoriler geçerliklerini yitirmektedir. Bunlara sahip insanlar eski bilgiler yerine yenisini koymakta ve eskilerini istemli olarak unutmayı seçebilmektedir. T. Titiz

Yorumlar

Yorumlar