Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ

KAVRAM

(Genel kabul görmüş anlamı)

ETİMOLOJİ / KÖKEN / KAYNAK

(Etimoloji, köken, kaynak vb bilgiler)

YÜKLENEN ANLAM VE SORUNLAR

(Anlam kayması yoluyla kazandığı anlam ve yol açtığı sorunlar)

DSÖ ( Dünya Sağlık Örgütü ) COVID-19’a yönelik gerçek dışı ya da hatalı bilgilerin yayılımının “aşırı bilgi yükünün kaçınılmaz olarak beraberinde yanlış veya güvenilir olmayan bilgileri de getirmesini, yanlış bilgi epidemisini” karşılayan bu fenomen kapsamında tanımlamakta, bu durumun toplumlarda panik ve korkuya sebep olabildiğini, hastalıkla mücadeleyi güçleştirebildiğini, damgalamayı artırabildiğini ifade etmektedir.

Yorumlar

abtugsuz

7.1.2021 17:39:32

çaresi bağımsız ve kredisi yüksek bir otoritenin ( siyasetten kesinlikle uzak ve nötr olmalı ) haber üretilmesini ve akışını kontrol etmesi, hiç yalan söylememesi ve hatalı olanları hemen ayıklamasıdır !

İnfodemi ; Salgın ve Bilgi kelimelerinin birleşiminden oluşan, İngilizce olarak “information” ve “pandemic” sözcüklerinden türetilmiş bir ifadedir. Kaynak: DSÖ ( Dünya Sağlık Örgütü )

Yorumlar

DSÖ : COVID-19’a yönelik gerçek dışı ya da hatalı bilgilerin yayılımının “aşırı bilgi yükünün kaçınılmaz olarak beraberinde yanlış veya güvenilir olmayan bilgileri de getirmesini, yanlış bilgi epidemisini karşılayan bu fenomen kapsamında tanımlamakta, bu durumun toplumlarda panik ve korkuya sebep olabildiğini, hastalıkla mücadeleyi güçleştirebildiğini, damgalamayı artırabildiğini ifade etmektedir.