Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ

KAVRAM

(Genel kabul görmüş anlamı)

ETİMOLOJİ / KÖKEN / KAYNAK

(Etimoloji, köken, kaynak vb bilgiler)

YÜKLENEN ANLAM VE SORUNLAR

(Anlam kayması yoluyla kazandığı anlam ve yol açtığı sorunlar)

Holakrasi 21.yüzyılın yönetim modeli olarak görülüyor. Holakrasi hiyerarşinin olmadığı, merkeziyetsiz ve ekiplerin özerklik içinde hareket ettiği bir sistemdir. Bu sistemde karar verme yetkisi, geçici sorumluluk alan ekiplere tanınıyor ve ekipler spesifik bir görev için aralarından en yetenekli kişiyi görevlendiriyor. Kararları ve kuralları kişiler değil ekipler belirliyor. Holakraside kadınlara daha fazla sorumluluk yükleniyor. Holakrasinin ana sütunlarını şeffaflık, ölçülebilirlik ve organizasyonel çeviklik oluşturuyor. https://en.wikipedia.org/wiki/Holacracy

Yorumlar

bdurmus

27.9.2020 20:26:23

Kanaatimce, toplumların bir devlete, devletlerin sınırlara ihtiyaçları oldukları sürece holakrasi sisteminin uygulanması söz konusu olmaz. Kavramda bu sistemin her ne kadar 21. yüzyılın yönetim modeli olacağı ifade ediliyorsa da, devletlerin dünyadan yok olacağı zamanın çok daha geç zamanlarda gerçekleşeceğini düşünüyorum. Bu kavram 1700'lü yıllardan beri anarşizm olarak tasarlanan düzene yakın özellikte görünüyor.

Tinaz Titiz

6.12.2020 12:46:53

Block-chain teknolojisi (https://www.wikiwand.com/tr/Blockchain.com), yakın gelecekte devletlerin üzerinde yapılandıkları bazı kavramları değiştirecek gibi görünüyor. Bunların başında da para basma yetkisi geliyor. Buna göre, bu kavrem çevresinde devletlerin de şekil değiştirmeleri uzak olmayan bir ihtimal sayılabilir.

Necati Saygılı

6.12.2020 15:56:12

Bu yönetim-etkileşim veya yönetişim biçimi olarak ülkelerin yönetim rejimi olarak benimseninceye kadar, BAA ve diğer gönüllü kuruluşlarda (STK'lar) ve/ya ortak çalışmalarında yararlanılacak bir yöntemin adı olmaya pek uygun.

abtugsuz

12.12.2020 12:53:26

Para basma işlevi çok yakın bir tarihte ciddi tartışma konusu olacak ve şekil değiştireceğe benziyor ! Bkz "Bitcoin " mevcut uygulamalar ve gelecek beklentileri ile ilgili uzman yorumları : https://www.youtube.com/watch?v=uJD2SI2dHPE&t=2877s

Yorumlar