Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ

KAVRAM

(Genel kabul görmüş anlamı)

ETİMOLOJİ / KÖKEN / KAYNAK

(Etimoloji, köken, kaynak vb bilgiler)

YÜKLENEN ANLAM VE SORUNLAR

(Anlam kayması yoluyla kazandığı anlam ve yol açtığı sorunlar)

Doğru ile yanlışı bilgece, herhangi bir referansa gerek duymadan farkedebilme yetisi

Yorumlar

Tinaz Titiz

31.5.2020 05:50:22

Bilinmeyen, ama deruni bir kökü olduğuna inanılan sebep

Yorumlar

Tinaz Titiz

31.5.2020 05:47:24

~ Ar ḥikma ͭ حكمة [#ḥkm mr.] bilgi, bilgelik ~ Aram χekmā חכמא a.a. = İbr χikmah חכמה a.a. < İbr #χkm חכמ bilme, bilge olma → hüküm Arapça ḥkm kökünden gelen ḥikmat حكمة "bilgi, bilgelik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen χekmā חכמא sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İbranice aynı anlama gelen χikmah חכמה sözcüğü ile eş kökenlidir. İbranice sözcük İbranice #χkm חכמ "bilme, bilge olma" kökünden türetilmiştir.