Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ

KAVRAM

(Genel kabul görmüş anlamı)

ETİMOLOJİ / KÖKEN / KAYNAK

(Etimoloji, köken, kaynak vb bilgiler)

YÜKLENEN ANLAM VE SORUNLAR

(Anlam kayması yoluyla kazandığı anlam ve yol açtığı sorunlar)

Hick yasası veya İngiliz ve Amerikalı psikologlar William Edmund Hick ve Ray Hyman'ın adını taşıyan Hick-Hyman yasası, bir kişinin herhangi bir konudaki seçimler sonucunda bir karar vermesi için geçen süreyi açıklar: Seçim yapılacak küme kalabalıklaşıp seçim sayısı arttıkça karar zamanı da logaritmik olarak artacaktır . Hick-Hyman yasasında belirli bir miktarda bilgiyi (biti) işlemek için harcanan zaman miktarı, bilgi kazanma oranı olarak bilinir. Bkz. https://www.wikiwand.com/en/Hick%27s_law

Bu yasa, aynı zamanda "bilgi girdisi arttıkça zihinsel performansın giderek "azalarak arttığını"; sonrasında giderek doyuma eriştiğini ve daha sonra süratle azaldığını (halk arasında "ambale oldum" denilen olgu) ifade etmektedir. (https://kuliahdianmardi.files.wordpress.com/2016/03/handbook-of-human-factors-and-ergonomics-fourth-edition-2012.pdf, Sah. 97 Fig 2

Yorumlar

Yorumlar