Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ

KAVRAM

(Genel kabul görmüş anlamı)

ETİMOLOJİ / KÖKEN / KAYNAK

(Etimoloji, köken, kaynak vb bilgiler)

YÜKLENEN ANLAM VE SORUNLAR

(Anlam kayması yoluyla kazandığı anlam ve yol açtığı sorunlar)

Harpy Sendromu ; Psikanalist Clarissa Pinkola Estes’in  Yunan mitolojisinden yola çıkarak tanımladığı bir kavramdır.

Anlamı ; yetenek ve çabaları küçümseyerek ya da son derece  yerici bir içsel diyalog kullanarak tahrip etmektir.

Toplum içinde , çevrenizde bu tür insanlar vardır. Özgüveninizi ve cesaretinizi  besleyerek bu insanların sizi girişimlerinizden, plan ve projelerinizden vazgeçirmelerine, enerjinizi eriterek sizi aşağıya çekmelerine izin vermeyiniz.

Yorumlar

Yorumlar