Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ

KAVRAM

(Genel kabul görmüş anlamı)

ETİMOLOJİ / KÖKEN / KAYNAK

(Etimoloji, köken, kaynak vb bilgiler)

YÜKLENEN ANLAM VE SORUNLAR

(Anlam kayması yoluyla kazandığı anlam ve yol açtığı sorunlar)

Harmoni, Türkçeye uyum ; harmoniklik, uyumluluk anlamında girmiş Fransızca bir sözcük. Bir bütünün parçaları arasındaki, özellikle ses ve renk uyumu anlamında; bir eserdeki sanatsal ahengi, güzelliği tanımlamakta; Dilimize daha önce Farsça'dan geçmiş ahenk sözcüğü ile birlikte kullanılıyor. Türkçe uyum ve uyumluluk sözcükleri, insanlar arası davranışlarda bağdaşma, bir makinada parçaların bütünü tamalayacak şekilde birbirine uyması anlamlarında da kullanılabiliyor. Varlıkların varolma devinimlerindeki uyum'a ahenk denebilse de herbirinin kendi içinde ve birlikte oluşturdukları büyük bütündeki doğa harikası uyumun sanatsallığına dikkat çeken Harmoni ve harmoniklik üzerine... başlıklı makale için bkz: https://bit.ly/3jZizkZ ;  https://drive.google.com/file/d/1ge5scF-sqA70QpPxIg01hIGES99EznjH/view?usp=sharing 

Yorumlar

Yorumlar