Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ

KAVRAM

(Genel kabul görmüş anlamı)

ETİMOLOJİ / KÖKEN / KAYNAK

(Etimoloji, köken, kaynak vb bilgiler)

YÜKLENEN ANLAM VE SORUNLAR

(Anlam kayması yoluyla kazandığı anlam ve yol açtığı sorunlar)

Grup(la) Düşünme grup içinde uyum arzu ve niyetinin yol açtığı akıl dışı ve işlevsil kararlarla sonuçlanan  ruhbilimsel bir olay ve kavramdır.

Gruptaki bağlılık duygusu ya da isteği üyeler arasında her ne pahasına olursa olsun uzlaşma eğilimi yaratabilir. Böylece grubun uyuşmazlıkları asgariye indirmesine ve eleştirel değerlendirme olmadan karar alınmasına yol açar. Sonuçta bireysel yaratıcılık, özgünlük ve bağımsız düşünme kaybolur.

 https://www.wikiwand.com/en/Groupthink Sekmesinde kavramın tarihçesi, belirtileri, nedenleri, ve önleme yöntemleri açıklanmaktadır. Ayrıca neden olduğu yanlış karar örnekleri de verilmektedir.

Yorumlar

Tarihçe ;

 

Kavram ilk olarak William H. Whyte Jr. tarafından G.Orwell’in 1984 romanından alınarak Fortune dergisinde kullanılmış (1952) ise de “Grup Düşünce” kuramı araştırmalarının öncüsü Prof. Irving Janis’tir .(https://www.wikiwand.com/en/Irving_Janis )

 

Prof. Janis ‘in G.Orwell’in kitabındaki “Double Thinking” (https://www.wikiwand.com/en/Doublethink  teriminden esinlenerek ilk tanımı şöyle olmuştur;

“… bireyin uyuşma/fikir birliği ortamının çok baskın olduğu , birbirine bağlılığı yüksek gruplarda farklı eylem seçeneklerinin gözardı edildiği düşünme tarzı ..”

 

 

Yorumlar

Belirtileri ;

 

“Grup düşünme” nin sınanması için Irvig Janis 3 türde 8 belirti tanımlamıştır;

 

Tür 1. Grubun gücünün ve ahlakının aşırı yüksek algılanması  ;

 1. Aşırı iyimserlik yaratan ve risk almayı cesaretlendiren “zarar görmezlik/ sağlamlık” yanılsaması,
 2. Grubun ahlaki üstünlüğüne olan aşırı inancın üyelerin eylemlerin )olumsuz) sonuçlarını ihmal etmedne neden olması,

Tür 2.  Dar /kapalı görüşlülük ;

 1. Grubun varsayımlarına karşı çıkanların mantığını anlamakla beraber onlarla aynı fikirde olmama,
 2. Gruba karşıtların zayıf, kötü, önyargılı, kindar/küstah, aciz, ya da aptal olarak etiketlemek, tek tipleştirmek.

Tür 3. Uyum ve tekdüzelik yönünde baskılar ;

 

 1. Belirginleşmiş grup oydaşmasından farklı fikirlere oto sansür uygulanması,
 2. Üyeler arasında oybirliği olduğu yanılsaması, (sessizlik onaylama olarak görülür)
 3. Grubu sorgulayan üyeye sadakatsizlik kavramı çerçevesinde  doğrudan uyum baskısı uygulanması,
 4. Akıl muhafızları (daraltıcılar) – kendisini gönüllü olarak grubu aykırı, karşıt bilgilerden korumakla görevlendiren grup üyeleri.

 

Not ; Acar Baltaş https://www.baltasgrubu.com/secilmis-yazilar/suruye-uymak.html

          Sekmesinde yakın bir kavram olan “Sürüye Uymak” konusunu açıklamaktadır.

----------------------------

Grup düsünme yerine "Takımla Düşünme" ;

Birlikte karar verirken grup düşünmesinin yol açacağı hatalı kararları önlemek için öneriler ;

 • Farklı bakış acıları ve fikirleri cesaretlendir,
 • Endişe ve karşıt fikirleri açıkça ifade edilmesini sağla,
 • Takım olarak kısıt ve tehditleri farkına var,
 • Her üyenin özel olduğunun farkına  var,
 • Ortak şüpheleri tartış.

----------------------------

Düşünceler / Yorumlar ;

 • BAA olarak grup düşünme tuzaklarından korunmak için farklı, yaratıcı fikirlerin ortaya çıkmasının yöntemlerini uyguluyor, “ortak akıl” gibi uyum için asgarilerde uzlaşmayı istemiyoruz.
 • Biat kültürü yerine eleştirel düşünce ve doğrulama okuryazarlığını öne çıkarıyoruz.
 • Sorun çözme kaabiliyeti ve kapasitesi açısından takım olarak karar vermenin grup düşünmenin sakıncılarını gidereceğini görüyoruz