Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ

KAVRAM

(Genel kabul görmüş anlamı)

ETİMOLOJİ / KÖKEN / KAYNAK

(Etimoloji, köken, kaynak vb bilgiler)

YÜKLENEN ANLAM VE SORUNLAR

(Anlam kayması yoluyla kazandığı anlam ve yol açtığı sorunlar)

İlk olarak Harvard Üniversitesi profesörlerinden Shoshana Zuboff tarafından ortaya atılmış bir terimdir. Gözetim kapitalizmi temelinde kar elde etmeyi amaçlayan, kişisel verilerin metalaştırılması üzerine yoğunlaşmış bir ekonomik sistemdir. Kişisel veriler işlenerek alınıp satılacak bir meta haline geldiğinden beri dünyadaki en değerli kaynaklardan biri olmuştur. Gözetim kapitalizmi insan deneyimini veriye dönüştürerek kişinin ileride ve yakında hangi davranış kalıplarını sergileyeceğini tahmin etmek üzere kullanıyor. Bu tahmin ürünlerinin davranışsal gelecek piyasasında ticareti yapılıyor. Vatandaşlar izleyenler ve izlenenler olarak iki gruba ayrılıyor. Akıllı cihazlar ve sistemler hayatımızı birçok alanda saniyesi saniyesine kayıt ediyor ve bir ürün olarak ticaretini yapıyor.

https://www.amazon.com.tr/Age-Surveillance-Capitalism-Future-Frontier/dp/1610395697

https://en.wikipedia.org/wiki/Surveillance_capitalism

 

Yorumlar

Yorumlar