Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ

KAVRAM

(Genel kabul görmüş anlamı)

ETİMOLOJİ / KÖKEN / KAYNAK

(Etimoloji, köken, kaynak vb bilgiler)

YÜKLENEN ANLAM VE SORUNLAR

(Anlam kayması yoluyla kazandığı anlam ve yol açtığı sorunlar)

Gerçek (true) ve olgu (fact). Bertrand Russell ikisi arasındaki farkı açıklarken, düşünme süreçlerinde hiç unutulmaması gereken bir ilkeye dikkat çekiyor: "When you are studying any matter or considering any philosophy, ask yourself only, 'what are the facts and what is the truth the facts bear out. Never let yourself be diverted by what you wish to believe or what could have benefits socially if it were believed.'" Bkz. https://twitter.com/i/status/1332503721218076677

(Herhangi bir konuyu inceler veya herhangi bir felsefe üzerinde düşünürken, sadece şunu kendinize sorun: 'Olgular nelerdir ve olguların doğrulayabileceği gerçek nedir? İnanmak istediklerinize ya da inanılsaydı sosyal olarak yararlı olabileceklere asla kendinizi kaptırmayın. TT)

Yorumlar

Necati Saygılı

7.12.2020 12:56:33

Bertrand Russell, Olgu ve gerçek arasındaki farkı çok güzel açıklamış!..

Yorumlar