Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ

KAVRAM

(Genel kabul görmüş anlamı)

ETİMOLOJİ / KÖKEN / KAYNAK

(Etimoloji, köken, kaynak vb bilgiler)

YÜKLENEN ANLAM VE SORUNLAR

(Anlam kayması yoluyla kazandığı anlam ve yol açtığı sorunlar)

Filtreleme baloncuğu internet aktivisti Eli Pariser tarafından üretilmiş bir terimdir. Bir web sitesi algoritması kullanıcı hakkında daha önceki web, konum aramalarına dayanarak hangi bilgileri görmek isteyebileceğini saptar ve kullanıcının karşısına sadece ona özel kişiselleştirilmiş bilgileri koyar. Sonuç olarak, kullanıcılar kendi kültürel ve ideolojik balonlarına hapsolurlar ve bu nedenle kendi bakış açılarına uymayan bilgilerden uzaklaşırlar. Terime uygun örnekler olarak, google'ın kişiselleştirilmiş arama sonuçları ve facebook'un haber akışını verebiliriz. Ref. https://www.wikiwand.com/en/Filter_bubble

Yorumlar

Yorumlar