Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ

KAVRAM

(Genel kabul görmüş anlamı)

ETİMOLOJİ / KÖKEN / KAYNAK

(Etimoloji, köken, kaynak vb bilgiler)

YÜKLENEN ANLAM VE SORUNLAR

(Anlam kayması yoluyla kazandığı anlam ve yol açtığı sorunlar)

İş yapabilme kabiliyeti veya kapasitesidir. Akla gelebilecek herhangi bir şeyi (hareket etmek, bir şeyi hareket ettirmek, ısıtmak, soğutmak, havalandırmak, yaşamını sürdürebilmek, düşünmek, bilgi üretmek vd) yapabilmek için enerjiye ihtiyacımız var. (http://bit.ly/1cc7Xvo).

Enerji, fiziksel bir sistem veya cismin durumunu açıklayan temel sayısal özelliklerden birisidir (http://bit.ly/1fLC1x8).

Bir maddenin kütlesi ile içerdiği enerji arasında bir denklik vardır ve E=m.c2 (E: Enerji, m: Kütle, c= Işık hızı) eşitliği ile hesaplanır. Örneğin; Bir cisme 25 kilowat-saat tutarında enerjinin herhangi bir formunun eklenmesi, o cismin kütlesini1 mikrogram artırır (http://bit.ly/OGyPt3).

Dünyamızdaki enerji’nin temel kaynağı, big-bang adı verilen ve evrenin doğuşu olarak kabul edilen “büyük patlama” sırasında açığa çıkan ve henüz nasıl gerçekleştiği konusunda çeşitli kuramlar ileri sürülen ışınım’dır. Bu ışınımın daha sonraları kızgın gaz bulutuna ve giderek maddeye dönüştüğü kabul edilmektedir.

İş yapabilme kabiliyeti olarak tanımlanan, ısı, ışık, hareket biçimlerine dönüşebilen ve büyük patlama sırasındaki ışınımdan ortaya çıktığı düşünülen “enerji”nin, gezegenimizdeki kaynakları güneşimizden gelen ışınım ve yerkürenin kendisidir.

Güneş ışınımları her türlü canlının ortaya çıkışındaki temel yapıtaşı olup, zaman içinde yoğunlaşarak daha konsantre enerji formlarını (kömür, petrol, gaz gibi) oluşturmuştur. Enerjinin bu dönüşmüş formlarından birisi de “bilgi” olup, bir bilginin oluştuğu zincir baklalarına tek tek bakılıp enerji’den ibaret olduğu anlaşılabilir (bkz. http://bit.ly/1pCr5pK -TT).

Yorumlar

Fransızca énérgie "iş yapma gücü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca enérgeia ενέργεια z "çalışkanlık, etkinlik" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca energós ενεργός z "çalışkan, faal" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca érgon έργον z "iş, çalışma" sözcüğünden en+ önekiyle türetilmiştir.

Yorumlar