Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ

KAVRAM

(Genel kabul görmüş anlamı)

ETİMOLOJİ / KÖKEN / KAYNAK

(Etimoloji, köken, kaynak vb bilgiler)

YÜKLENEN ANLAM VE SORUNLAR

(Anlam kayması yoluyla kazandığı anlam ve yol açtığı sorunlar)

Egotizm kişinin özellikleri ve önemine ilişkin şişirilmiş bir görüşe sahip oluşu ve önemine ilişkin güçlendirilmiş vizyonuyla ayırt edilir ve genellikle entelektüel, fiziksel, sosyal ve diğer aşırı tahminleri içerir. Egotist, kişisel nitelikleriyle ilgili olarak "ben"in merkeziliği konusunda ezici bir duyguya sahiptir.

Egotistler, kendileri hakkında yüceltici bir şekilde konuşmaya güçlü bir eğilim gösterirler ve kendi önemlerine dair büyüklenme duygusuyla kibirli ve övüngen olabilirler. Başkalarının başarılarını fark edememeleri, derinden derine kendilerini yukarı çıkarmaya iter. Egotist bir kişiye yöneltilen bir eleştiri, onun hakarete uğramışçasına narsist öfkesine yol açabilir.

Bu tür kişiliğe sahip ya da çevresince -bir amaca yönelik olarak yerli yersiz- yüceltilerek zaman içinde kendi değeri hakkında oluşabilecek gerçek dışı bir algı yoluyla egotist bir kişiliğe bürünen kişiler, nelere hakları oldukları konusundaki takdir yeteneklerini kaybedebilirler.  (Wikipedia tanımı üzerine eklenen son paragraftaki yorum yoluyla yapılan bir tanımdır.) T.Titiz (tinaz@tinaztitiz.com)

Yorumlar

Necati Saygılı

23.7.2021 17:20:36

Egotizm ya da Egotist, günlük konuşma dilinde 'egosu şişik' dediğimiz tipleri tanımlıyor. Yıkıcı Bencilliğe yatkın oldukları söylenebilir.

Muzaffer DALAK

24.7.2021 13:50:33

Bu sitede, daha önce "BENCİLLİK..." başlıklı makalede yazılanlara yaptığım yorum saklı olmak üzere; buna ilave olarak, burada yazılan açıklamalara da bir yorum getirmek isterim. EGOTİST, kendine ait güçle ya da kendine sadık başka güçlerle birlikte hareket ediyor, egosunun şişirilmesi ve zamanla kendisinin dahi inandığı, hatta bunun geldiği noktayı umursamadan sonuçlarından yararlanıyor olabilir. Elbette etrafındaki bu "ego şişirici"ve kendi egoları da zaten yeterince şişik olan kişiler; EGOTİST'e, sürdürülebilir sandıkları "MUKTEDİRLİK" kazandırma görevi üstlenmişlerdir. Gücünü sadece sermayesinden alan, çalışanın emeğini, zamanı, teknolojiyi, müşteriyi vb.dikkate almayan bir ticari işletme veya haklılığını hukuki gerekçelere değil, etrafın söylemlerine vd.dayandıran bir taraf bunu ne kadar sürdürebilir ? Bu örnekler ve kavrama eklenecek anlamlar artırılabilir.. Ama önemli olan, EGOTİST'e bu gücü ve şişik egoyu elde etmesi için, bilerek ya da farkında olmadan destek olan, bu sayede kendisi de bazı kazanımlar elde edenlerin, bu durumun eninde sonunda meşruitiyetini kaybederek, kendilerini de bir tarafa savuracağını anlayarak desteklerinin çekilmesidir. Bilhassa mutlak gücün, sarıp sarmaladığı herşeyin tefessüh etmesine(Çürümesi) neden olacağının bilinmesi, egotistlerin de zamanla ortadan kalkmasına ve etkinliklerinin azalması hatta yok olmasına kadar gideceğinin bilinmesi çok önemlidir. Saygılarımla.MD.

Yorumlar