Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ

KAVRAM

(Genel kabul görmüş anlamı)

ETİMOLOJİ / KÖKEN / KAYNAK

(Etimoloji, köken, kaynak vb bilgiler)

YÜKLENEN ANLAM VE SORUNLAR

(Anlam kayması yoluyla kazandığı anlam ve yol açtığı sorunlar)

Bir tutumun, yaşama geçirilmiş ve alışkanlık edinilmiş halidir (behavior)

Yorumlar

Davranmak:Arapça ṭawr طور z "tavır" sözcüğünden türetilmiştir.
Daha fazla bilgi için tavır maddesine bakınız.
Ek açıklama
Türkçe kökenli olan davranmak1 "sıçramak, seğirtmek" fiili ile anlam bakımından ilgisi kurulamaz. Bu husus göz önüne alınmadan Yeni Türkçe türevlerin yapılması dikkatsizlik eseridir.

Yorumlar