Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ
SÖZLÜĞE DÖN

KAVRAM

(Genel kabul görmüş anlamı)

ETİMOLOJİ / ORİJİN / REFERANS

(Etimoloji, Referans vb bilgiler)

YÜKLENEN ANLAM VE SORUNLAR

(Anlam kayması yoluyla kazandığı anlam ve yol açtığı sorunlar)

Elinden iş gelme durumu, bilgiyi kullanabilme yetisi, ustalık, maharet, kişinin yatkınlık ve öğrenime bağlı olarak işi başarma ve işlemi amaca uygun olarak sonuçlandırma yeteneği. (kaynak)

 

Yorumlar

Köken
Türkiye Türkçesi başar- "başa çıkmak, muvaffak olmak" fiilinden evrilmiştir.

Yorumlar