Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ
SÖZLÜĞE DÖN

KAVRAM

(Genel kabul görmüş anlamı)

ETİMOLOJİ / ORİJİN / REFERANS

(Etimoloji, Referans vb bilgiler)

YÜKLENEN ANLAM VE SORUNLAR

(Anlam kayması yoluyla kazandığı anlam ve yol açtığı sorunlar)

Duyum ve düşleri, niteliklerinden soyutlayarak, onları genel kavramlar haline getirmek. Eş anlamlısı, soyutlama

 

 

 

*Numan Kartal, Türkçedeki Yabancı Sözcüklerin Açıklamalı Sözlüğü'

Yorumlar

Eski Fransızca,1400'lerde, dünya meselelerinden geri durma, (toplumbilim: çilecilik, askecilik) anlamından,  1650'li yıllara gelindiğinde, 'gerçekle, gerçekte var olmayan şey ideali'ne dönüşmüştür. 

 

Yorumlar