Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ
SÖZLÜĞE DÖN

KAVRAM

(Genel kabul görmüş anlamı)

ETİMOLOJİ / ORİJİN / REFERANS

(Etimoloji, Referans vb bilgiler)

YÜKLENEN ANLAM VE SORUNLAR

(Anlam kayması yoluyla kazandığı anlam ve yol açtığı sorunlar)

"Avrupa Birliğinde “çok dillilik” (multilingualism) prensibi geçerlidir. Topluluk resmi dillerine ilişkin hükümler içeren Kurucu Antlaşmalar ve Avrupa Toplulukları Konseyinin 1958 tarih ve 1 sayılı Tüzüğü hükümleri çerçevesinde, her türlü Avrupa Birliği mevzuatı Topluluk dillerinin hepsine çevrilmekte ve Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde yayımlanan tüm hukuki metinler hangi dilde olurlarsa olsunlar asıl (authentic) kabul edilmektedir.

AB müktesebatının Türkçeye çevirisinde terminoloji birliğinin sağlanması amacıyla bir terminoloji sözlüğü hazırlanmasının yerinde olacağı düşünülmüş, AB Genel Sekrerliğinin katkılarıyla Avrupa Birliği temel terimlerine karşılık gelen 2.600 civarında kavram içeren bir sözlük hazırlanmıştır".  (bkz. https://www.ab.gov.tr/files/Sozluk/Sozluk_Baski.pdf)

Yorumlar

Yorumlar